Prova på!

Prova på (5 gånger 20 minuter)

Piano enskilt
Gitarr enskilt
Elgitarr enskilt
Trumset enskilt
Sång enskilt
Mamma/Pappa – Barn Musikverkstad