Rektor har ordet

Rektor Sonoko Kase  
Jag har en dröm och vi har visioner – vi har en mission!
Vi känner alla lust och glädje när vi utforskar och leker i musikens värld!
”Musik ska byggas utav glädje – av glädje bygger man musik” (Lill Lindfors)

Språk och kommunikation till alla
Min dröm är att jag önskar att alla barn, ungdomar och vuxna får ett extra språk genom musik och kultur. Musik och kultur är kommunikation, som alla kan använda och tillgodogöra sig, utifrån sina egna förutsättningar. Det ger glädje, njutning och känslomässig stimulans. Det stimulerar våra olika sinnen på en mängd olika underbara sätt.
Musik och kultur är ett samhällsuppdrag
En av mina visioner är att jag ser som vårt ansvar och samhällsuppdrag att erbjuda alla musik- och kulturundervisning. Idag fokuserar vår verksamhet mest på barn och unga. Vi har aktiviteter där vuxna också ingår och ser det som vårt uppdrag att föra ut musiken i samhället i olika sammanhang.

Mångfald berikar
I verksamheten har vi medvetet valt att eftersträva en bred mångfald både kulturellt och erfarenhetsmässigt. Vi är 8 nationaliteter representerade bland medarbetarna i skrivande stund. Vi vill att alla barn och ungdomar oavsett kulturell och ekonomisk bakgrund, ska kunna ta del av vår verksamhet. Mångfald berikar och ger bättre resultat samt förståelse. Mångfalden är nödvändig för att alla ska känna att de är en del av ett större sammanhang.
Internationellt kulturutbyte
Själv är jag född i Japan och genom mitt eget musicerande, har jag haft förmånen att lära känna många olika kulturer. Emellanåt är det svårt att uppnå en bra kommunikation – vi förstår helt enkelt inte vad den andra säger. Med musik som redskap vill jag att möjligheten ska ges till alla, oavsett kulturell bakgrund och språk. Att utifrån individuella förutsättningar och med rätt pedagogik, metod och stöd, hitta det gemensamma språket och glädjen i musiken.

Vår gemensamma mission i skolan är:
Vi känner alla lust och glädje när vi utforskar och leker i musikens värld!