Vår profil

 

  • Individuell undervisning
  • Vi erbjuder utvecklingssamtal för ökad inlärning och spelnivå
  • Alla lärare är aktiva och professionella artister
  • Specialister på nybörjare
  • Unik modern pianometodik
  • Vi är pionjärer med mångkulturella elever